Szczegółowa oferta

Audyty IT
w procesach
DUE DILIGENCE

 • Bezpieczeństwo IT
 • Kontrakty z dostawcami IT (SLA, ceny)
 • Ryzyka prawne w tym licencyjne
 • Gap’y (+/-) na kosztach OPEX (IT)
 • Gap’y (+/-) na kosztach CAPEX (IT)
 • Ocena departamentów IT – struktura, kompetencje, ograniczenia
 • SLA usług do wewnętrznego klienta biznesowego
 • Analiza i ocena umów IT
 • Całkowita ocena działalności IT i systemów IT

Audyty
DUE DILIGENCE IT
spółek
technologicznych

 • Szczegółowa analiza struktury przychodu z uwzględnieniem
  rodzaju usług (stałe, projektowe) lub produktów (licencji).
  Analiza ta nie opiera się na danych finansowych lecz danych
  operacyjnych – szczegółowa analiza źródła faktur.
 • Analiza ryzyk związanych z własnością intelektualną,
  prawami autorskimi, ograniczeniami wynikającymi na przykład
  z wykorzystywania oprogramowania stron trzecich.
 • Analiza ryzyk związanych z własnością intelektualną, prawami
  autorskimi, ograniczeniami wynikającymi na przykład
  z wykorzystywania oprogramowania stron trzecich.
 • Analiza ryzyk związanych z kapitałem ludzkim – standardy
  wytwarzania oprogramowania, dokumentacje, rotacje
  pracowników, czas adaptacji nowych inżynierów w proces
  wytwórczy – dane finansowe, wywiady.
 • Analiza kontraktów z klientami – „AS IS” i przyszłych.
 • Analiza jakości procesu wytwarzania oprogramowania.
 • Analiza wykorzystania nowych technologii i ewentualnego
  potencjału.
 • Szacowanie długu technologicznego.
 • Ocena struktury i standardów zarządzania firmą technologiczną.
 • Ocena tak zwanych „wolnych przebiegów” i efektywności.
  Na ile firma jest przygotowana do realizacji nowych projektów.
 • Ocena struktury kompetencji technologicznych.
 • Ocena szacowania nowych projektów i adresowania ryzyk
  projektowych – metodologia sprzedażowa versus projektowa.
 • Ocena dojrzałości procesów wsparcia klientów, naprawy błędów,
  realizacji SLA.
 • Ocena danych finansowych – na ile finanse odzwierciedlają
  rzeczywisty obraz realizacji projektów, kosztów – rezerwy,
  przychody (moment uzyskania versus metodologie projektowe),
  etc.
 • Ocena umów o pracę i umów B2B w kontekście
  odpowiedzialności i wartości intelektualnych/prawnych.

Rating
ofert IT

 • Ocena studium wykonalności w czasie i budżecie.
 • Ocena kosztów wdrożenia versus standardy rynkowe
 • Ocena rzetelności wykonania analiz biznesowych i dopasowania
  do rzeczywistych wymagań biznesowych

Profesjonalne
doradztwo
korporacyjne
z zakresu
informatyki